Poutní mše svaté 11. června

11. 6. 2017

V neděli 11. 6. budou v kapli tři mše svaté a odpolední svátostné požehnání.

Bohoslužby v 6:00 a 8:00 bude sloužit rosický farář P. Jan Klíma.

Hlavní poutní mši svatou v 10:00 bude sloužit P. Vojtěch Suchý.

V 15:00 bude svátostné požehnání.

V tento den nejsou na území rosické farnosti žádné jiné bohoslužby.