Rozsvícená Trojice

10. 6. 2017

Díky úsilí mnoha lidí a snad i s Božím požehnáním se letos bude konat již třetí ročník festivalu Rozsvícená Trojice. Na Trojici tak během soboty bude bohatý program. Bližší informace o akci jsou zde.