Děkujeme

Poděkování

  • všem lidem dobré vůle, kteří to na Trojici pomáhají oživovat
  • všem dárcům, kteří přispěli na současné opravy
  • firmě SHOPEA.CZ, s.r.o. za bezplatné poskytnutí hostingu, design a redakční systém tohoto webu
  • Městu Rosice za finanční podporu v roce 2016 – 2018
  • Kulturnímu informačnímu centru Rosice za všestrannou podporu