Opravy

V současnosti je kolem kaple opět lešení. V roce 2017 je plánováno:

  • výměna střech na bočních kopulích
  • návrat lucerny, resp. její kopie na vrchol hlavní kopule
  • při dostatku finančních prostředků by bylo možné pokračovat s opravou dalších kamenných prvků v havarijním stavu.

V současné době je k dispozici cca 530 000 Kč. Do celkové minimální částky 750 000 Kč tak chybí ještě 220 000 Kč.


Opravy 2016