Rekonstrukce

Od roku 2016 neustále probíhá v různé intenzitě obnova tohoto duchovního symbolu Rosicka.

Nemateriální obnova probíhá díky zvyšujícímu se počtu návštěvníků, otevřené kapli během letních nedělních odpolední a dalším akcím.

Materiální obnova se projevuje odbornými opravami.

V roce 2019 již byly opraveny vnitřní omítky.

Při dostatku financí je možné pokračovat v opravě vzácných barokních oltářů.

V předchozích letech byly provedeny následující opravy:

 • Snesení původní lucerny (2016)
 • oprava krytiny a bednění hlavní koplule (2016)
 • výměna střech na některých bočních kopulích (2017)
 • návrat lucerny, resp. její kopie na vrchol hlavní kopule (2017)
 • částečná oprava vnějších omítek (2017)
 • výměna střech na zbývajících bočních kopulích (2018)
 • odvlhčení (2018)
 • oprava vnějších omítek (2018)
 • hromosvody (2018)
 • nátěr oken (2018)
 • oprava kamenných prvků kolem oken a dveří (2018)

Na opravy v letech 2016 až 2018 bylo vynaloženo cca 2 500 000 Kč. Velké množství prací bylo provedeno svépomocí farníky (např. nátěr oken).

Největší donátoři oprav byli Jihomoravský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Město Rosice (zastupitelstvo 2014-2018) a rosičtí farníci.